Blog

Trasování COVID19 se spouští i na Slovensku

7. 5. 2020

Trasování se spouští i na Slovensku. Umožní plné otevření ekonomiky a pomůže předejít druhé vlně nákazy COVID-19

 

Praha 07. května – Technologická skupina BOOTIQ, která je součástí iniciativy COVID19CZ, spouští ve spolupráci se slovenskými státními orgány trasování nakažených onemocněním COVID-19. Zavedení tohoto řešení umožňuje rozvolnění opatření a plné otevření ekonomiky. Zároveň působí jako prevence proti druhé vlně nákazy. Cílem systému, který využívá pouze slovenský stát a zdravotníci, je zefektivnění trasovacích hovorů hygieniků tak, aby mohli identifikovali co nejdříve potenciálně ohrožené lidí. Trasování tak pomáhá zefektivňovat práci epidemiologů. 

 

“Zavedením trasování se zvýší efektivita testování, která byla dosud prováděna bez dat o poloze a tudíž s menší úspěšností. Pokud pacient udělí souhlas, zaneseme do vzpomínkové mapy anonymizovaná data o jeho pohybu získaná od mobilních operátorů. Nakažený si tak během hovoru s hygienikem může projít svou historii a vzpomenout si, s kým přišel do kontaktu. Pracovník call centra tak může tyto lidi identifikovat a kontaktovat. Hlavní výhodou bude rychlejší uvolnění plošných omezení, návrat lidí k běžným činnostem a tím pádem i rychlejší nastartování ekonomiky,” uvádí Tomáš Vatrt, Business Development Manager BOOTIQ.

 

Citace z NCZI

 

Data zůstávají anonymní

 

Veškerá data jsou v systému zanesená anonymně. “To znamená, že operátor call centra nezná jméno člověka, se kterým telefonuje, pokud mu ho sám neřekne. Pracuje pouze se seznamem telefonních čísel a daty o pohybu pacientů,” vysvětluje Tomáš Vatrt. Zároveň se může stát, že pacient odmítne zanesení dat o svém pohybu – i přes to ale musí hygienikům sdělit, kde se pohyboval a s kým přišel do kontaktu.

 

Trasování pacientů s virovým onemocněním regionálními hygieniky je nejen na Slovensku zaběhnutý proces ještě před pandemií onemocnění COVID-19. Hygienici tedy mohli již dříve komunikovat s nakaženými a vyžádat si od nich informace o jejich pohybu a osobách s kterými přišli do styku. Technologie tento systém pouze urychlují a zpřesňují, dosavadním limitem totiž byla lidská paměť. Pomocí dat od operátorů lze vysledovat výskyt daného telefonu až na úroveň ulic. Vzpomínková mapa zároveň obsahuje databázi podniků a firem v dané lokalitě. Počet získaných kontaktů se díky tomu zvyšuje až několikanásobně. Stejně tak mohli hygienici již dříve nařídit nakaženým karanténu a zamezit tak šíření nákazy.

 

Zavedení trasování je hlavním předpokladem pro spuštění chytré karantény. Díky ní bude možné zrušit plošná omezení a izolovat pouze nakažené Tím se zamezí dalšímu šíření nákazy. Navíc lze řešení použít kdykoli v budoucnu, kdyby mělo dojít k šíření jakéhokoli jiného onemocnění.

Brzy NA VIDĚNOU