Automatizace a transformace

Díky zkušenostem s různými typy organizací dokážeme identifikovat místa, kde s transformačními procesy začít, poradit, jak postupovat, nebo doporučíme, jak využívat správná IT řešení. Specializujeme se i na hotová řešení, která jsou ihned připravena k použití a zahrnují low-code i no-code platformy. 

Background imagebarevne-fotky-new/header/services-1

Naši klienti

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Co umíme

Digitální řešení, která porostou s vaším byznysem

Low-code/no-code

Hotová softwarová řešení poskytují předem definované funkcionality a možnosti bez potřeby rozsáhlého vývoje. Low-code a no-code platformy pak umožňují vytvářet software pomocí vizuálního programování s minimální nebo nulovou potřebou kódování.

V obou případech tak snižujeme časovou náročnost vývoje, náklady, chybovost i technickou závislost. Využíváme osvědčená řešení světových partnerů, jako jsou Microsoft, Shopify, Webflow apod. Tyto moderní systémy kladou důraz na udržitelnost a škálovatelnost, což nám umožňuje efektivní správu i rozvoj aplikací bez snížení kvality finálního produktu.

Technologická transformace

Transformace digitálního řešení je proces, při kterém dochází k úpravám nebo úplnému přepracování stávajícího digitálního produktu, systému nebo služby s cílem dosáhnout lepších výsledků, efektivity a uživatelského zážitku.

Tento proces zahrnuje revizi existující architektury, funkcionalit, uživatelského rozhraní a dalších klíčových aspektů, často s využitím moderních technologií a trendů, jako je umělá inteligence, cloudové služby, automatizace procesů nebo analýza dat. Transformace digitálního řešení obvykle zahrnuje také změnu organizačních postupů a kultury, aby bylo zajištěno úspěšné přijetí a udržení nového digitálního prostředí.

Automatizace a optimalizace procesů

Specialisté s bohatými zkušenostmi v implementaci nových softwarových řešení vám pomohou úspěšně překonat výzvy automatizace a optimalizace a nastavit efektivní procesy.

Využíváme technologických nástrojů a metodik ke zlepšení přesnosti a efektivity podnikových procesů. To zahrnuje identifikaci, analýzu a automatizaci opakujících se úkolů a postupů, optimalizaci toku práce a využití dat pro informovaná rozhodnutí, což přispívá k lepšímu výkonu a konkurenční výhodě organizace.

Strategické poradenství

Poskytujeme odborná doporučení a plánování vedené zkušenými konzultanty. Tito experti analyzují současný stav, identifikují klíčové oblasti pro automatizaci a navrhují vhodné technologické nástroje a strategie pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost digitálních procesů.

Hledáte silného partnera?

My jsme připraveni.

Background imagebarevne-fotky-new/images/michal_2

Jsme tu pro vás

Jsme součástí BIQ Group