Schneider Electric

2020 - 2020

Vytvorili sme konfigurátor pre web vypinac.cz na mieru tak, aby si zákazník mohol jednoducho predstaviť reálnu podobu produktu a mohol si ho hneď objednať u partnerských e-shopov.

Schneider Electric je líder v oblasti predaja elektroinštalačných materiálov. Pôsobí v Českej republike, Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Pomocou web stránky vypinac.cz sú agregované všetky partnerské e-shopy, ktoré ponúkajú produkty spoločnosti.

NAŠE RIEŠENIE

Staršia verzia síce ponúkala vyskúšanie rôznych farebných kombinácií, ale nebolo možné zistiť, ktoré produkty je potrebné zakúpiť pre požadovaný vzhľad. Klient chcel dosiahnuť, aby jeho zákazníci mali možnosť si produkt lepšie vizualizovať a následne všetky potrebné časti jednoducho kúpiť na jednom mieste. Vznikol tak konfigurátor, ktorý priniesol jednoduchú a prehľadnú konfiguráciu všetkých vizuálnych prvkov ponúkaných produktov, vrátane možnosti nahrania vlastného pozadia, na ktorom bude vypínač umiestnený. Náš zákazník získal konkurenčnú výhodu v podobe lepšej vizualizácie a predstavy reálneho vzhľadu produktu. Zároveň je konfigurátor možné pomocou IFrame jednoducho implementovať priamo na partnerské e-shopy.

VARIABILNÝ KONFIGURÁTOR, KTORÝ JE MOŽNÉ PRENIESŤ NA WEB STRÁNKY, POUŽÍVANÉ ZÁKAZNÍKOM V ZAHRANIČÍ"

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA?

  • Všetky ponúkané produkty sú na jednom mieste
  • Jednoduchá a prehľadná konfigurácia produktov
  • Zákazník si radšej vyberie produkt, ktorý si vie predstaviť
  • Svoj nakonfigurovaný produkt si môže hneď objednať cez vybraný partnerský e-shop
"Vzhľadom na množstvo našich vypínačov a ich prevedenia je konfigurátor najefektívnejší spôsob, ako celú ponuku predstaviť a prezentovať. veľmi jednoducho je možné nahrať si vlastné pozadie, čo zjednodušuje predstavu, ako bude vypínač v domácnosti vyzerať. Súčasné funkcie konfigurátora umožňujú všetko riešiť online, bez potreby návštevy kamennej predajne".

AKÉ NÁSTROJE SME PRI VÝVOJI POUŽILI?

  • Pre back-endovou časť sme použili open source systém CMS Strapi
  • Pre front-end následne Java Script, konkrétne Gatsby JS
Konfigurátor sme navrhli tak, že riešenie je možné poskytnúť aj iným veľkoobchodom, ktoré by mali záujem digitalizovať svoju ponuku produktov a svojim zákazníkom ju prezentovať oveľa prehľadnejšie. Podobné riešenie sme pripravení implementovať pre ďalšie spoločnosti a ich web stránky.
Vytvorili sme konfigurátor pre jednoduchý výber produktov a ich okamžitý nákup

Chcem vyskúšať

Spojte SA S NAMI

  • Loading...