Hrdlička

Polovica roku 2018 – súčasnosť

Spoločnosti Hrdlička, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti geodézie a geoinformatiky, sme pomohli hľadať nové kanály a osloviť nových zákazníkov.

Spoločnosť Hrdlička je zavedená česká rodinná firma, ktorá sa zaoberá geodéziou v súvislostiach už viac ako 30 rokov. Okrem rozsiahleho množstva geodetických služieb buduje pod značkou MAWIS informačné systémy slúžiace stavebníkom ako podpora procesov v rámci investičnej výstavby. Vytvorila najväčšiu súkromnú databázu vlastníkov, správcov a prevádzkovateľov technickej infraštruktúry (voda, plyn alebo elektrina), ktorí sa vyjadrujú v Českej republike k žiadostiam o existenciu sietí. To je kľúčové pre získanie stavebného povolenia a tento proces dokáže firma Hrdlička prostredníctvom svojich systémov a aplikácií urýchliť. Medzi zákazníkov patria nie len veľkí hráči v odboroch stavebníctva, energetiky, telekomunikácií a vodohospodárstva, ale aj odborná verejnosť, súkromné podniky a štátna aj verejná správa. Vďaka svojmu prístupu k inováciám v tomto inak konzervatívnom prostredí nachádza Hrdlička svojich zákazníkov aj v zahraničí, napríklad v Nemecku, Rakúsku, ale aj na Slovensku. Prečítajte si, čo o nás napísal Roklen24.

Kde je zákazník? Špecifické zadanie si vyžadovalo špecifický prístup agentúry

Spoločnosť Hrdlička má už historické skúsenosti s marketingom. Avšak identifikovať zákaznícku cestu, keď nemožno presne určiť marketingové persony, sa ukázalo ako náročná úloha. Konkrétne išlo o rozšírenie zákazníckej bázy MAWIS portálu pre profesionálnych stavebníkov. Jednou z najvýznamnejších služieb je aplikácia UtilityReport umožňujúca vytvárať hromadne žiadosti o vyjadrenia k existencii sietí. To prebieha tak, že žiadateľ zakreslí do aplikácie záujmové územie, a tá mu automaticky vygeneruje, prípadne aj odošle žiadosti na konkrétnych vlastníkov či správcov sietí. Ide o všetky subjekty, ktoré sa majú vyjadriť k chystanej stavbe v rámci stavebného konania.

Cieľovou skupinou teda neboli len klasickí B2C zákazníci (verejnosť), ale aj projekčné kancelárie, stavebné firmy alebo developeri. Nájsť si k nim cestu sa tak ukázalo byť výzvou, na ktorú sa spoločnosť Hrdlička rozhodla osloviť marketingové agentúry. K výberovému konaniu bol prizvaný tím BOOTIQ (vtedy ešte Blueberry), ktorý zákazku vyhral, a to vďaka osobnosti firmy a rýchlemu napojeniu sa na odbor – pre digitálny marketing totiž nie sú stavebné firmy práve ideálna cieľová skupina.
 • Potenciál marketingu bol obrovský, bolo však treba nájsť správne kanály
  Počas zahájenia spolupráce sa ukázalo, že potenciál pre digitálny marketing je obrovský, a to aj keď mal slúžiť primárne ako podpora predaja. Väčšina biznisu totiž stále prichádzala cez obchodníkov. Situácia tak bola iba na 10% potenciálu, ktorý mohla firma Hrdlička získať. Tým BOOTIQ dokázal rýchlo pochopiť situáciu, navrhnúť stratégiu, rozfázovať jednotlivé kroky.

  Ukázalo sa, že aplikácia MAWIS je pomerne zložitá a ani cesta zákazníka nevedie priamo. V prvej fáze bolo preto potrebné oslovenie nových užívateľov a široký rybník odbornej verejnosti, respektíve ľudí z odboru stavebníctva. A to prostredníctvom klasického digitálneho mixu: online, PPC, sociálnych sietí, tradičných médií, ale aj e-mail marketingu.

  Po roku intenzívnej spolupráce sa ukázalo, že je zložité zamerať v online priestore tých zákazníkov, ktorých firma oslovuje prostredníctvom obchodníkov. To sťažovalo aj nastavenie kampane, KPIs alebo vybudovanie marketingového plánu. Odbor stavebníctva je totiž konzervatívny a len veľmi ťažko sa títo ľudia hľadajú.

  Tím BOOTIQ preto musel viac optimalizovať a zároveň vysvetľovať jednotlivé produkty, ich prínosy a zároveň sa venovať určitej osvete medzi stavebníkmi.
 • Nebáť sa skúšať nové veci
  Práve ťažké zameranie zákazníkov si vyžiadalo experimenty a častejšie vyhodnocovanie úspešnosti kampaní. Bolo potrebné priebežne meniť kanály, napríklad e-mailové kampane, cieľové skupiny alebo textáciu. Nebolo jednoduché určiť, kadiaľ vedie zákaznícka cesta. Kampaň ďalej limitovalo aj to, že mnoho zákazníkov má nižšiu znalosť technológií a o aplikácii sa nemali kde dozvedieť. Druhým limitom bol rozpočet - pod 10% percent obratu firmy, ktorá sa riadi filozofiou "aby si na seba marketing zarobil". Preto bolo treba stratégiu rozkrájať na malé kroky a tie potom vyhodnocovať.

  Spolupráci naopak pomohlo to, že Hrdlička buduje digitálny marketing, sám si dokáže urobiť základný marketingový plán a sčasti si ho realizovať. Na to však potrebuje priebežné konzultácie, pretože tím tvoria iba traja ľudia – čo je však na odbor stále silný nadštandard. Všeobecne je Hrdlička veľmi progresívnou firmou, ktorá má vlastné digitálne služby, produkty a aplikácie a podobný prístup razí aj v marketingu. Od začiatku sa s tímom BOOTIQ učia, čo to znamená robiť marketing na profi úrovni, ako spravovať sociálne siete, robiť textácie na SEO, tvoriť e-mailové kampane, PPC kampane alebo PR články. Práve toto učenie posúva firmu vpred, a to nielen ľudí z marketingu, ale aj z obchodu, ktorí sa vzájomne podporujú a zdieľajú leady – teda potenciálnych zákazníkov na oslovenie.  

  V rámci kooperácie tímov Hrdličky a BOOTIQ sa nakoniec podarilo dosiahnuť cieľ: prekonanie míľnika 1000 zákazníkov, čo bol zlom, vďaka ktorému si aplikácia na seba zarobí a má zmysel ju ďalej rozvíjať. Vďaka tomu sa dali nastaviť aj KPIs.
 • Priestor pre ďalšiu spoluprácu
  Po roku a pol došlo k postupnému rozširovaniu spolupráce na ďalšie segmenty – produkty aj služby. Všeobecne sa jedná o pokročilé webové aplikácie, ktoré využívajú projekčné alebo stavebné spoločnosti na trhu. Spolupráca s tímom BOOTIQ sa tak aj rozšírila, tentoraz však už s väčším množstvom dát a hlbším porozumením segmentu.

  Išlo tak o unikátnu skúsenosť, ktorá súvisela s náročnosťou pochopenia cieľovej správy a jej odovzdania zákazníkom. Predstavenie projektu si tak vyžiadalo čas a úsilie, prinieslo však svoje ovocie. Návratnosť sa teda ukázala byť v dlhodobom horizonte, konkrétne rok a pol po spustení kampane (dva roky po začatí spolupráce). Ukázalo sa však, že produkty firmy Hrdlička majú veľký potenciál, ako napríklad ďalšie MAWIS služby alebo projekty BIM3D alebo nový DTM ČR a je možné ich dostať k publiku aj digitálnou cestou.

Spojte SA S NAMI

 • Loading...