UX design

Určujúci faktor pre akýkoľvek produkt.

Naše UX dizajn schopnosti nekončia pri webových aplikáciách, mobilných appkach, E-commerce riešeniach alebo multiplatformových digitálnych skúsenostiach.

DAJTE SVOJIM UŽÍVATEĽOM PRVOTRIEDNY ZÁŽ!TOK

Našim cieľom je vytvárať užívateľské skúsenosti, ktoré generujú hodnotu pre vaše podnikanie a užívateľov. S využitím najnovšej technológie ponúkame UX dizajn, ktorý prináša konzistentné a merateľné výsledky každej interakcie užívateľov naprieč rôznymi platformami a zariadeniami. Naši odborníci budú úzko spolupracovať s vaším tímom a zákazníkmi, aby zabezpečili optimálnu účinnosť otvoreného riešenia.

Zoznámte sa JEDINEČNÝMI PROCESMI

Potrebujeme porozumieť:

 • IDEA PROJEKTU Ciele, cieľová skupina, dáta, priority

 • ->

  UŽÍVATELIA Skutoční užívatelia, proto-personas

 • ->

  PROCESY Mapovanie procesov

Takže môžeme:

 • VYTVORIŤ ZÁKAZNÍCKE CESTY Zákaznícke cesty, story boardy, scenáre

 • ->

  SPRAVIŤ BRAINSTORMING Idey, brainstorming, sketche

 • ->

  VYTVORIŤ RIEŠENIE wireframy, mockupy, dizajn

 • ->

  OTESTOVAŤ HO Užívateľské testovanie, prototypy, scenáre

OBJAV NAŠE ŠPEC!ALIZOVANÉ RIEŠENIA

 • Heuristická analýza
  (analýza riešení použitím všeobecných zásad)
 • Kognitívny návod
  (expert sa “vžije do kože užívateľa”)
 • Dátová analýza
  (ak je dostupných dostatok dát pre web stránku)
 • Guerrilla testovanie alebo riadne užívateľské testovanie

Nájdeme skutočných ľudí z vašej vybranej cieľovej skupiny a otestujeme na nich aktuálne riešenie alebo prototyp.

 • Dovoľte nám urobiť rozhovory s užívateľmi, lepšie tak porozumieme ich potrebám
 • Počas tohto procesu sú vytvárané persony alebo mapovacie cesty zákazníka
 • Intenzívny workshop trvajúci celý týždeň
  (z ktorého sú prvé dva dni strávené s vlastníkmi projektu)
 • Porozumieť problému
  (výber najlepšieho konceptu, tvorba prototypu, testovanie prototypu)
 • Pozrieť sa na niekoľko príkladov
  designový sprint

Kick-off workshop

 • Zber informácií
 • Stanovenie cieľov a priorít
  (môže zahŕňať tvorbu protopersony/hrubé mapovanie procesu)
 • Design cesty zákazníka
  (tvorba scenárov)
 • Design studio
  (brainstorming konceptov)
 • Wireframe & prototyp
  (môže ísť o jednoduchý prototyp v Invision alebo ešte zložitejšej animácií)

Spojte SA S NAMI

 • Loading...