Blog

BOOTIQ pomáha na Slovensku riadiť inteligentné mestá pomocou nástrojov Atlassian

25. 6. 2020

Bratislava 25. júna 2020Technologická skupina BOOTIQ, ktorá vytvára komplexné IT projekty pre známe korporácie aj začínajúce startupy, pomáha na Slovensku s riadením miest pomocou nástrojov Atlassian, a to prostredníctvom pobočky BOOTIQ EEA, ktorá pre riadenie pracovných procesov organizačných tímov zaviedla nástroje Atlassian Confluence a Jira. Tie firma pomohla nasadiť napríklad v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, kde vzájomná neformálna spolupráca s miestnou samosprávou funguje už šesť rokov. V súčasnosti ju prezentuje hlavne projekt Pomôžem, ktorý prepája úrad so sieťou dobrovoľníkov. Na európskej úrovni  pritom ide o svojim spôsobom unikátne nasadenie produktov od spoločnosti Atlassian vo verejnej správe.

 

„Dlhoročné skúsenosti BOOTIQ EEA s nasadzovaním produktov Atlassian v súkromnom aj verejnom sektore ukazujú rastúci dopyt z oblasti samosprávy a tretieho sektoru. Potreba zapojiť do riadenia a spoločnej koordinácie občanov a ľudí z rôznych organizácií prináša veľký priestor pre technologické inovácie. Zapájanie verejnosti a úradníkov do participatívnych procesov podporujeme pomocou produktov Jira a Confluence už viac než desať rokov. Technologicky podporujeme organizácie ako Utopia.sk, Opendata.sk, Slovensko.Digital a rôzne občianske iniciatívy,“ hovorí

Gabriel Lachmann, CEO BOOTIQ EEA.

 

V posledných rokoch využíva novomestský Referát pre participáciu produkt Jira od Atlassianu, konkrétne aplikáciu Geodata z dielne BOOTIQ EEA. Tá umožňuje priradiť polohu z GPS k Jira úlohám, tie následne zobraziť na mape a podľa potreby filtrovať. Poskytuje tým mapu participatívnych projektov a lokalizáciu občianskych podnetov, ako je napríklad poškodenie chodníkov alebo všeobecne verejného majetku. Pracovníci úradu evidujú občianske podnety v Jira a s pomocou Geodat ich prehľadne zobrazujú na mape. Informácie o podnetoch je taktiež možné publikovať ako open data cez REST rozhranie s GeoJSON a vďaka tomu ich zobrazovať aj na mapách v iných systémoch. 

BOOTIQ EEA ďalej pomáha s IT riešením pre riadenie participatívnych rozpočtov, a to v spolupráci s občianskym združením Utopia. Prvé z nich sa na Slovensku začali využívať pre tvorbu interaktívnych webových stránok a diskusných platforiem. Medzi tieto riešenia patrí predovšetkým open source portál Liferay, pre pracovné procesy organizačných tímov slúži nástroj Confluence od Atlassianu. Liferay využívali, prípadne stále využívajú úrady v Ružomberku, Banskej Bystrici a Trnave, Confluence v Trnavskej župe a Prievidzi. Pilotné projekty pomohli BOOTIQ EEA a Utopia zaviesť už v roku 2013 v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. 

Projekt Pomôžem prepája úrad so sieťou dobrovoľníkov

Aktuálnym vrcholom dlhodobej spolupráce EEA s novomestskou samosprávou je projekt Pomôžem, na ktorom sa na čele so starostom podieľajú kompetentné odbory a referáty úradu miestnej samosprávy a sieť dobrovoľníkov s viac než tromi stovkami ľudí. Títo dobrovoľníci poskytujú svoj čas a služby ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Všetko prebieha v spolupráci s ďalšími subjektmi, ako sú napríklad Červený kríž, akademická sféra či súkromní darcovia. Organizácia, evidencia a riešenie potrieb a problémov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a vzájomné prepájanie s dobrovoľníkmi by bez funkčných databáz bolo veľmi komplikované a náročné. S využitím nástrojov Jira Servis Desk, Confluence a Insight CMDB databázy na ukladanie metadát sú spravované portály dobrovolnik.projektpomozem.sk a pomoc.projektpomozem.sk, ktoré obsahujú databázu dobrovoľníkov a ľudí v núdzi. Tá umožňuje precíznejšie a flexibilnejšie nastavenie procesov a možnosť adresnejšej pomoci ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.

 

Nástroj Jira umožňuje jednoduché vyhľadávanie dobrovoľníkov podľa typu pomoci, adresy bydliska a času, kedy sú k dispozícii. Dobrovoľníkov je tiež možné vyhľadať na mape. Pracovníci úradu následne vytvárajú úlohy pre adresnú pomoc ľuďom v núdzi a priraďujú ich dobrovoľníkom na základe predchádzajúceho vyhľadávania v databáze. Vďaka tomu môžu sledovať stav úloh a nastavenie pracovných postupov. Vzniká tak nástenka zaregistrovaných ľudí v núdzi a vytvorených úloh na základe ich konkrétnych potrieb. Úlohy zobrazené na mape je možné filtrovať cez definované datasety, ktoré obsahujú atribúty na ďalšie filtrovanie. K dispozícii je tiež štandardný zoznam úloh s JQL vyhľadávaním.

Spojte SA S NAMI