Blog

Až 80 % e-shopov zbytočne stráca zákazníkov. BOOTIQ poskytuje komplexný e-commerce audit, biznis optimalizuje na základe dát

6. 8. 2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava 3. augusta 2021 – Až 80 % e-shopov stráca zákazníkov z dôvodu zbytočných vývojárskych chýb aj zle nastavených procesov. Technologická spoločnosť BOOTIQ, ktorá vytvára komplexné IT projekty pre známe korporácie a začínajúce startupy, zaradila do svojho portfólia služieb komplexný audit – ponúka ho najmä klientom, ktorí narazili na limity svojho IT systému a nemôžu tak ďalej rozvíjať svoje podnikanie. Zvyčajne ide o e-shopy, finančné služby alebo napríklad portály na predaj vstupeniek, ktorých obrat presiahol 4 milióny eur. Audit zahŕňa optimalizáciu e-commerce, logistiky, skladov, marketingu, IT architektúry či bezpečnosti. BOOTIQ doteraz ponúkal tieto služby existujúcim klientom, ako sú napríklad DPD.sk, Allianz alebo sieť hotelov Orea. V rámci logistických auditov u svojich e-commerce klientov sa už podarilo znížiť cenu expedície zásielky o 10 % alebo skrátiť dobu doručenia o 20 %. BOOTIQ preto zahrnul audit do svojej verejnej ponuky.

„Naše skúsenosti s desiatkami klientov nám ukazujú, že už samotná komplexná analýza systému a konzultácie sú dôležitým prvým krokom k nadviazaniu dlhodobej spolupráce a následnému zefektívneniu ich biznisu. Preto sa snažíme byť partnermi a pomáhať pri vylaďovaní firemného IT a procesov. Audit sa skladá z niekoľkých častí, takže ho dokážeme prispôsobiť na mieru a následne navrhnúť a vykonať potrebné zmeny. Keďže sa nám interne osvedčil, rozhodli sme sa ho verejne ponúknuť aj iným firmám. Na základe datasetu, ktorý nám klient poskytne, prejdeme jeho IT systém od A po Z, čo nikto iný na trhu v takejto podobe doteraz neponúka. Všetko zabalíme do jedného výstupu, v ktorom poukážeme na najkritickejšie miesta a navrhneme zoznam potrebných krokov,“ hovorí Boris Zovčák, prevádzkový riaditeľ spoločnosti BOOTIQ.

Na základe poskytnutých údajov dokáže BOOTIQ nájsť rezervy z hľadiska IT aj biznisu. Vďaka tomu, že v rámci skupiny pôsobí množstvo odborníkov v kľúčových oblastiach pre podnikanie, nachádza nové možnosti a navrhuje riešenia podľa najvyšších štandardov na trhu. Patrí sem nasadenie business intelligence, RPA (robotická automatizácia procesov) alebo spracovanie veľkých dát.

Až 80 % e-shopov stráca zákazníkov kvôli zlému nastaveniu vyhľadávača a filtrovania

Pri optimalizácii e-shopu sa odborníci BOOTIQ napoja na dátové štruktúry v pozadí e-shopu a odhalia najpálčivejšie problémy, ako sú chyby vo frontende, respektíve UX a UI.

„Jasným trendom moderných e-shopov je jednoduchosť a užívateľská prívetivosť. Až 80 % e-shopov má však nesprávne nastavené vyhľadávanie a filtrovanie, čo má zásadný dopad na konverzie. Podobne je kľúčová aj rýchlosť načítania stránky – ak trvá viac ako sekundu, odradí to až tretinu ľudí. Ak presiahne tri sekundy, stratíte dokonca až polovicu zákazníkov,“ vysvetľuje Milan Frýbert, vedúci e-commerce oddelenia BOOTIQ.

BOOTIQ sa zaoberá aj optimalizáciou IT architektúry e-shopu a prechodom na cloud, vďaka ktorému je možné flexibilne reagovať na nápor zákazníkov v čase špičky a predchádzať tak výpadkom e-shopu. V neposlednom rade audit odhalil nedostatočne rozvinuté skladové a logistické procesy, kde sa počíta každá sekunda oneskorenia pri odbavovaní zásielok a každý štvorcový meter zastavanej skladovej plochy. Vo výsledku môžu úspory z jednej zásielky dosiahnuť až 10 %.

Marketingový audit: SEO, PPC aj sociálne siete, navyše zdarma

BOOTIQ dlhodobo ťaží z toho, že má pod sebou 11 pobočiek s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach a technológiách. Jedna z nich je BOOTIQ Creative, ktorá poskytuje audit digitálneho marketingu, ktorý je štandardne zadarmo. Prebieha na základe dát z Google Analytics, Google Ads, Seznam Sklik, Google Search Console, Facebook Business Manager a prípadne aj ďalších reklamných platforiem. Zahŕňa PPC, SEO, sociálne siete, ORM (online reputation management) a webovú analytiku.

„Vďaka viac ako desaťročnému spracovaniu klientských dát z digitálneho marketingu poznáme štandardy a najlepšie praktiky používané na trhu. V prípade PPC zisťujeme, či má e-shop efektívne nastavené kampane, ako sú nastavené ciele a kde vidíme potenciál na zlepšenie. V rámci SEO sa snažíme hľadať príležitosti na zvýšenie organickej návštevnosti, kde máme široké porovnanie s konkurenciou. Upravujeme tiež nastavenia analytických nástrojov a kampaní, monitorujeme správanie používateľov na webe a sociálnych sieťach a meriame celkovú reputáciu brandu v digitálnom prostredí,“ hovorí Karel Pařízek, head of digital marketing v BOOTIQ Creative.

Bezpečnostný audit preverí nielen software, ale aj správanie ľudí v tíme

Kompletný bezpečnostný audit trvá dva až tri týždne a na jeho konci klient dostane výpis všetkých chýb a bezpečnostných hrozieb vrátane návrhov, ako ich odstrániť. Zahŕňa nielen kvalitu IT architektúry, bezpečnostné chyby v aplikácii, ale zaoberá sa aj bezpečnosťou z hľadiska správania ľudí a tímov. Súčasťou auditu sú aj audity zraniteľností, pri ktorých sa analyzuje celý projekt a kontroluje sa napríklad aj to, či aplikácia nepoužíva nezabezpečené, respektíve neaktualizované aplikácie tretích strán.

„Bezpečnosť je v dnešnej dobe komplexnou disciplínou, ktorú nemožno v žiadnom ohľade podceňovať. Zahŕňa preto nielen audit samotného IT systému, ale aj správanie zamestnancov a bezpečnú prácu s dátami. Na pozore by sa mali mať predovšetkým firmy, ktoré využívajú marketingové nástroje alebo spracúvajú osobné údaje. Ich strata môže znamenať obrovské pokuty, poškodenie dobrého mena a v konečnom dôsledku aj stratu dôvery zákazníkov. Preto riešime aj súlad s GDPR a prevenciu úniku dát,“ dodáva Jiří Riedl, solution architect v BOOTIQ.

 

Spojte SA S NAMI