Allianz

Allianz

zadání

Allianz dlouhodobě spolupracovala se dvěma marketingovými agenturami, které měly mezi sebou rozdělené různé disciplíny. Rozhodli se pro sjednocení práce na marketingových aktivitách, protože tehdejší kapacity nebyly využívány efektivně a agentury nebyly dostatečně flexibilní. Česká pobočka Allianz proto hledala nového partnera, který by zastřešil online výkonnostní část komplexně.

Řešení

Naše spolupráce s Allianz odstartovala v roce 2016 a stali jsme se tak dlouhodobým a spolehlivým partnerem. První rok spolupráce se marketingové aktivity zaměřily na zvýšení počtu sjednaných cestovních pojištění a autopojištění. Menší projekty zahrnovaly práci s PPC, RTB, SEO a analytickými nástroji. Vytvářeli jsme i placené kampaně na Facebooku a podpořili HR oddělení náborovou kampaní.

Allianz

Výzvy klienta

  1. Nedostatečná efektivita pracovních kapacit stávajících marketingových agentur. 
  2. Práce s existujícími agenturami a jejich nedostatečná flexibilita. 
  3. Allianz měla potřebu sjednotit marketingové disciplíny pod jednu agenturu. 

Produktový scope

Poskytnuté služby
Použité technologie

PPC 

RTB 

SEO a analytické nástroje 

Placené kampaně na Facebooku 

Řešení projektu

Prokázali jsme větší flexibilitu a lidský přístup. Kapacity byly přidělovány podle potřeby, a jako full-service agentura jsme poskytovali i služby mimo oblast výkonnostního marketingu – například grafický design. Pravidelná komunikace a osobní schůzky na týdenní bázi zajistily kontrolu nad projekty a my jsme se tak stali cenným partnerem a konzultantem i při strategických rozhodnutí. Naplnili jsme marketingová očekávání Allianz. Poskytli jsme nejen větší flexibilitu, ale i lidský přístup. 

 

 

Allianz
Allianz

„To, co na nás udělalo největší dojem bylo, že se lidé v BOOTIQ (původně Blueberry) na věci dívali komplexněji. S tím souvisel i zájem o práci s obsahem webových stránek, což nám umožnilo pochopit souvislosti a lépe plnit stanovené cíle.“ 

Ondřej Fronček

Online Marketing Specialist

Hledáte silného partnera?

My jsme připraveni.

Background imagebarevne-fotky-new/images/michal_2

Jsme tu pro vás

Jsme součástí BIQ Group