Blog

BOOTIQ pomáhá na Slovensku řídit chytrá města pomocí nástrojů Atlassian

22. 6. 2020

Praha 22. června – Technologická skupina BOOTIQ, která vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy, pomáhá na Slovensku s řízením měst pomocí nástrojů Atlassian prostřednictvím pobočky BOOTIQ EEA, která pro řízení pracovních procesů organizačních týmů zavedla nástroje Atlassian Confluence a Jira. Ty firma pomohla nasadit například v bratislavské městské části Nové Město, kde vzájemná neformální spolupráce s místní samosprávou funguje již šest let. V současnosti ji prezentuje zejména projekt Pomôžem, který propojuje úřad se sítí dobrovolníků. Na evropské úrovni se přitom jedná o svým způsobem unikátní nasazení produktů od společnosti Atlassian ve veřejné správě.

 

„Dlouholeté zkušenosti BOOTIQ EEA s nasazováním produktů Atlassian v soukromém i veřejném sektoru ukazují rostoucí poptávku z oblasti samosprávy a třetího sektoru. Potřeba zapojit do řízení a společné koordinace občany a lidi z různých organizací přináší velký prostor pro technologické inovace. Zapojování veřejnosti a úředníků do participativních procesů podporujeme pomocí produktů Jira a Confluence již více než deset let. Technologicky podporujeme organizace jako Utopia.sk, Opendata.sk, Slovensko.Digital a různé občanské iniciativy,“ říká

Gabriel Lachmann, CEO BOOTIQ EEA.

 

V posledních letech využívá novoměstský Referát pro participaci produkt Jira od Atlassianu, konkrétně aplikaci Geodata. Ta umožňuje přiřadit polohu z GPS k úkolům v Jira, ty následně zobrazit na mapě a podle potřeby filtrovat. Poskytuje tím mapu participativních projektů a lokalizování občanských podnětů, jako je například poškození chodníků nebo obecně veřejného majetku. Pracovníci úřadu evidují občanské podněty v Jira a s pomocí Geodat je přehledně zobrazují na mapě. Informace o podnětech je také možno publikovat jako open data přes rozhraní REST s GeoJSON a díky tomu je zobrazovat i na mapách v jiných systémech.

 

BOOTIQ EEA dále pomáhá s IT řešením pro řízení participativních rozpočtů, a to ve spolupráci s občanským sdružením Utopia. První z nich se na Slovensku začaly využívat pro tvorbu interaktivních webových stránek a diskusních platforem. Mezi tato řešení patří především open source portál Liferay, pro pracovní procesy organizačních týmů slouží nástroj Confluence od Atlassianu. Liferay využívaly, případně stále využívají úřady v Ružomberku, Banské Bystrici a Trnavě; Confluence v Trnavskej župe a Prievidzi. Pilotní projekt pomohly BOOTIQ EEA a Utopia zavést již v roce 2013 v bratislavské městské části Nové Město. 

 

Projekt Pomôžem propojuje úřad se sítí dobrovolníků

Aktuálním vrcholem dlouhodobé spolupráce EEA s novoměstskou samosprávou je projekt Pomôžem, na němž se v čele se starostou podílejí kompetentní odbory a referáty úřadu místní samosprávy a síť dobrovolníků čítající více než tři sta lidí. Tito dobrovolníci poskytují svůj čas a služby lidem, kteří se ocitli v nouzi. Vše probíhá ve spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou Červený kříž, akademická sféra či soukromí dárci. Organizace, evidence a řešení potřeb a problémů lidí, kteří se ocitli ve svízelné situaci, a vzájemné propojování s dobrovolníky by bez funkčních databází bylo velice komplikované a náročné. S využitím nástrojů Jira Service Desk, Confluence a databáze Insight CMDB na ukládání metadat jsou spravovány portály dobrovolnik.projektpomozem.sk a pomoc.projektpomozem.sk, které obsahují databázi dobrovolníků a lidí v nouzi. Ta umožňuje preciznější a flexibilnější nastavení procesů a možnost adresnější pomoci lidem, kteří ji skutečně potřebují. 

 

Nástroj Jira umožňuje snadné vyhledávání dobrovolníků podle typu pomoci, adresy bydliště a času, kdy jsou k dispozici. Dobrovolníky lze rovněž vyhledat na mapě. Pracovníci úřadu následně vytváří úkoly pro adresnou pomoc lidem v nouzi a přiřazují je dobrovolníkům na základě předchozího vyhledávání v databázi. Díky tomu mohou sledovat stav úkolů a nastavení pracovních postupů. Vzniká tak nástěnka zaregistrovaných lidí v nouzi a vytvořených úkolů na základě jejich konkrétních potřeb. Úkoly zobrazené na mapě je možné filtrovat přes definované datasety, které obsahují atributy na další filtrování. K dispozici je také standardní seznam úkolů s JQL vyhledáváním.

Brzy NA VIDĚNOU