BUSINESS INTELLIGENCE A IOT V RETAILU


3 PŘÍBĚHY, KTERÁ VÁM POMOHOU ZLEPŠIT VÝKON POMOCÍ DAT

Jsou to roky, co jsem viděl poprvé data v praxi. Musím přiznat, že čtení v nich, mě stále nepřestává fascinovat. Tehdy jsem měl pocit, že je to pro velkou řadu z nás nové téma. Od té doby se spousta firem posunuli dál a už nějaké to BI v baráku mají a s daty pracují. Přijde mi, že nyní se společnost posunula a už se více řeší téma, jak získat správna data a jak s nimi uvnitř firmy vůbec efektivně pracovat. Pojďme tedy dál a podívejme se na to, co se dá dělat, když dáte dohromady dva obory IoT a BI.


IOT (Z ANGLICKÉHO INTERNET OF THINGS). CO TO JE?

BI (z anglického Business Intelligence) Vám pomůže, učinit důležité rozhodnutí při řízení firmy, které byste jinak dělali pouze na základě pocitu nebo omezeného množství informací. Využívá k tomu analýzu dat, na základě které pak můžete predikovat budoucí vývoj. Díky BI uvidíte místa pro zlepšení v reálném čase. Data vám pomohou snížit náklady a zvýšit zisk. Jak využít v kombinaci s IoT v reatailu?


1# ZVÝŠENÍ PRODEJNOSTI DÍKY LEPŠÍMU ROZLOŽENÍ VÝROBKŮ V REGÁLECH — ROZLOŽENÍ PRODEJNY I PRODUKTŮ S CÍLEM PRODAT VÍCE

 Doba, kdy se v retailu používal proprietární pokladní software a vedle toho otevřený excel, (kde každý výprodej nebo akci prodejci zapisovali manuálně — prodejky) se blíží pomalu ke svému konci. Přichází nová doba — digitální. Chytré kamery, pokladní systémy a IoT čidla.


Skvělým pomocníkem je např. Keboola (ETL nástroj), která zpracovává data z různých zdrojů (POS, kamery, ERP, reklamní systémy, apod.) V kombinaci s vizualizačním nástrojem GoodData Vám navíc poskytují realtime přehled. S jejich pomocí můžete získaná data zpracovat a vyhodnotit. Nejen vedoucí prodejen, ale i ostatní zaměstnanci mohou mít veškerá data k dispozici, a to v rozpadu na prodejny, produkty a prodejce. Každá pobočka (obchod) může mít dedikovaný dashboard, kde uvidí měsíční plnění, rating prodejců, velikost účtenek, kusy na prodejku, sklady, bestsellery u sebe a jinde v networku, denní plnění versus plány v reálném čase a další metriky.


Chytrý report může poskytnout informace, jako je počet viděných produktů, doba interakce, míra konverze zobrazení, průměrná cena, zisk a mnoho dalších. Na základě těchto informací je obchodník schopen využít potenciál každé části obchodu a ideálně plánovat umístění produktu v regálech.


2# SNÍŽENÍ PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ A OPTIMALIZACE SMĚN

Jak efektivně plánovat směny svého prodejního týmu?


Na základě návštěvnosti pobočky, dat z pokladny a algoritmu odrážejícího predikci, lze snadno vytvořit plán pracovní doby podle historických zkušenosti a nastavit ho jako součást motivace manažerům obchodů. Pro zpracování a transformaci dat byla použita Keboola a pro jejich zobrazení pak nástroj GoodData.


3# PREDIKCE PRODEJŮ NA ZÁKLADĚ PŘEDPOVĚDI POČASÍ

Vzpomenete si, kolikrát se role počasí diskutovala, ve vztahu k výsledkům? Hodně často to byl zpětný a spíše intuitivní argument. Management se podíval na horší víkendové výsledky a řekl si: jasně, vždyť bylo škaredě. S moderními nástroji (Keboola, GoodData, Power BI či Tableau)se můžete posunout od intuitivního zpětného pohledu ke zpětnému pohledu skrz data, do fáze dívání se přes data do budoucnosti.


Předpověď prodejů na základě počasí je zajímavý nástroj pro FMCG segment. Mnoho produktů, ať už jmenujeme drinky, mražené potraviny nebo čerstvé potraviny například pro grilování, vykazuje velké výkyvy odbytu. U mraženého zboží třeba není takový problém to kompenzovat zásobou na skladě, ale u čerstvých a ultra čerstvých kategorií jde o velkou komplikaci. Když se můžeme v tomto ohledu opřít o data a snížit tak míru nejistoty a ztrát, je to velmi zajímavá propozice.


 Prostě, když ve Zlíně svítí v pátek slunce a v Praze prší, jeden nejmenovaný řetězec je připraven                   

 a přesně ví, kolik prodá grilovacích klobás a piva.Zajímá vás více? Napište nám…

Jsme součástí BIQ Group