Blog

Allianz – naše péče o PPC,RTB, SEO a kampaně na Facebooku

21. 4. 2020

 

V roce 2016 si česká pobočka Allianz vybrala pro poskytování marketingových služeb Blueberry. Od té doby se Blueberry stala jejich spolehlivým partnerem v péči o PPC, RTB, SEO a kampaně na Facebooku . Za první rok spolupráce se podařilo navýšit konverze z oblasti cestovního pojištění a pojištění vozidel o 33 %.

O Allianz

Allianz je největší pojišťovnou na světě, která působí ve více než 70 zemích a slouží více než 80 milionům lidí. Jeho česká pobočka je třetím největším pojistitelem v ČR a poskytuje pojištění více než 700 000 obyvatelům.

Nové nastartování – marketingových aktivit

Po měsících spolupráce se dvěma marketingovými agenturami, které měly mezi sebou rozdělené různé marketingové disciplíny (PPC, SEO, sociální sítě a další dispciplíny) se česká pobočka Allianz rozhodla práci na marketingových aktivitách sjednotit. Kapacity nebyly využívány efektivně, práce se stala rutinou a agentury nebyly tak flexibilní, jak by si Allianz přála. Vzhledem k délce spolupráce se tedy Allianz rozhodla udělat si představu o způsobu práce konkurenčních marketingových agentur. Cílem bylo najít jednu agenturu pro všechny své marketingové aktivity – takovou, která by fungovala efektivně a s novým zápalem pro věc.

 

Poznávali – jsme se navzájem

Pro správné fungování spolupráce, bylo po čase nutné nastavit mezi Blueberry a Allianz nové procesy. Byly naplánovány pravidelné schůzky na týdenní bázi a nastaven speciální bonus za přeplnění stanovených cílů. První rok se marketingové aktivity zaměřovaly především na zvyšování počtu sjednaných cestovních a autopojištění. Menší projekty zahrnovaly práci s PPC, RTB, SEO a analytickými nástroji, mimo jiné byly nárazově spravovány i kampaně na Facebooku.

 

„To, co na nás udělalo největší dojem bylo, že se lidé v Blueberry na věci dívali komplexněji. S tím souvisel i zájem o práci s obsahem webových stránek, což nám umožnilo pochopit souvislosti a lépe plnit stanovené cíle.“

Ondřej Fronček, Online Marketing Specialist

 

Když to šlape – jako hodinky

Blueberry dokázala naplnit potřebu větší flexibility a lidského přístupu. Když bylo potřeba vyřešit nějaký úkol co nejrychleji, byly pro tento případ vyčleněny kapacity. Když to bylo potřeba, mohla Blueberry, jako full-service agentura, poskytnou služby i mimo oblast marketingu, jako například grafický desing a častá komunikace držela věci pod kontrolou. Blueberry se tak stala cenným partnerem a konzultantem v otázkách marketingu a byla přítomna i u stategických diskuzí.

 

„Přístup a vize Karla Pařízka je pro mě to, čeho si na spolupráci s Blueberry nejvíce cením. K problémům přistupuje komplexně a o aktivitách dokáže přemýšlet z širšího hlediska. Karla považuji za klíčového hráče v mé mentální přípravě. Někdy musím rozhodovat velké věci a jsem rád, že mám někoho, s kým si mohu sednout a říct: „Je tohle to nejlepší možné řešení?“

Ondřej Fronček, Online Marketing Specialist

Důkaz – místo slibů

Blueberry dokázala naplnit veškeré marketingové potřeby společnosti Allianz, poskytla větší flexibilitu a dříve chybějící lidský přístup. Úspěšnost takto nastavené spolupráce lze pozorovat i na konkrétních číslech:

Brzy NA VIDĚNOU