Benzina

2020 - súčasnosť

Počas len troch mesiacov sme implementovali nový web pre spoločnosť ORLEN Unipetrol - Benzina na najnovšiu verziu platformy Kentico. Ten následne získal ocenenie Site of the Year

Benzina má vďaka 420 čerpacím staniciam najširšiu sieť staníc v Českej Republike. Od roku 2019 pôsobí aj na Slovenku, kde má aktuálne otvorených 20 pobočiek a stále rastie. Tankovaciu kartu Tankarta Easy využíva cez 200 000 motoristov. Benzina je súčasť medzinárodnej skupiny Orlen, ktorá v piatich krajinách (Poľsko, Nemecko, Česká republika, Litva a Slovensko) prevádzkuje takmer 3000 čerpacích staníc.

NAŠE RIEŠENIE

Zákazníkovým cieľom bolo zjednotenie jednotlivých služieb pod hlavným webom Benziny. Celkom išlo o deväť portálov, ako Stop Cafe, TANKARTA, Mycí linka a ďalšie. To všetko prispôsobené pre jednoduchú a rýchlu správu obsahu, prehľadnosť a používateľskú prívetivosť a bezpečnosť. Nový web vznikol s dôrazom na jednotný dizajn a jednoduchú orientáciu pre nových aj existujúcich zákazníkov. Počas troch mesiacov sme implementovali najnovšiu verziu Kentico Xperience, ktorá v tom čase práve vyšla. Platforma prináša nielen kvalitné CMS, ale podporuje tiež digitálny marketing a e-commerce. To všetko s dôrazom na maximálnu funkčnosť a komfort zákazníkov, čo sú kľúčové vlastnosti moderného webu.

...A AKO PREBIEHA PRECHOD NA PLATFORMU KENTICO, KEĎ SÚČASNE MUSÍTE DODRŽAŤ VŠETKY POŽIADAVKY?

aké sme uskutočnili konkrétne kroky?

  • Implementácia najnovšej verzie platformy Kentico 13
  • Nasadenie widgetov pre editáciu stránok, ktoré umožňujú okamžitý náhľad
  • Nasadenie základných modelov s možnosťou ďalšieho rozšírenia pre e-commerce a digitálny marketing
Správcom webu nová verzia CMS od Kentica umožňuje rýchlu editáciu obsahu s okamžitým náhľadom. To prináša úsporu času a kvalitnejší výsledok, rýchlejšie reakcie na biznisové požiadavky, udržanie informácií na jednom mieste a tým i kvalitnejšiu zákaznícku skúsenosť. Systém tiež umožňuje správu viacerých webov súčasne.

A TO NAJLEPŠIE NA KONIEC Site of the Year 2020

Stránky Benzina boli krátko po dokončení vyhlásené ako najlepšie medzi priemyselnými firmami v súťaži, ktorú každý rok organizuje samotné Kentico. A to predovšetkým vďaka dizajnu, prehľadnosti a jednoduchej editácii obsahu, ktorá administrátorom umožnuje efektívne spravovať všetkých deväť portálov. Z technického hľadiska zaujali len dva reporty s nízkou závažnosťou odhalené pri penetračných testoch a široké možnosti budúceho rozširovania webu.
PREVIEDLI SME WEB BENZINA NA MODERNÚ PLATFORMU A ZJEDNOTILI SME ZÁKAZNÍCKY ZÁŽITOK CEZ VŠETKY JEDNOTLIVÉ PORTÁLY

POZRIEŤ SI

Spojte SA S NAMI

  • Loading...