SAP

SAP technológie pre vaše podnikanie

Nájdeme riešenia vhodné k lepšiemu, rýchlejšiemu a jednoduchšiemu riadeniu vášho podniku. Implementácia systému SAP v rôznych sektoroch hospodárstva je naša kľúčová kompetencia, roll-out systému SAP je naše zvláštne know-how a optimalizácia nastavenia systému je základom pre dlhodobé partnerstvo.

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMOV a ich rozvoj

Potrebujete implementovať systém SAP? Náš skúsený tím konzultantov je pripravený vypočuť si vaše požiadavky a predstavy pre informačnú podporu vašich obchodných procesov a navrhnúť SAP riešenie pre vašu Firmu.

Naši konzultanti disponujú znalosťami zavádzania ERP SAP v rôznych sektoroch hospodárstva. Našim zákazníkom navrhujeme optimálne využitie SAP technológií a pomáhame integrovať systém SAP do heterogénneho systémového prostredia.

Postup implementácie systému SAP riadime pomocou nástrojov metodológie Accelerated SAP (ASAP). Pracujeme v spoločných tímoch, do ktorých prinášame znalosť SAP prostredia a naši zákazníci znalosť ich prostredí vrátane znalosti firemných obchodných procesov.

Team
[Náš tým]

Zoznámte sa ZÁKAZNÍCKY VÝVOJ

Vývoj zákazníckeho riešenia v prostredí SAP systému je klientami požadovaný z mnohých dôvodov, napr.:

 1. náhrada existujúceho non SAP riešenia
 2. snaha znížiť počet rozhraní s non SAP riešeniami
 3. prispôsobenie štandardného SAP modulu/ programu potrebám zákazníka
 4. nová funkcionalita - nový modul SAP
 5. modifikácia štandardného reportu
 6. tvorba nového zákazníckeho reportu

Pre riešenia zákazníckeho vývoja ponúkame skúsených aplikačných SAP konzultantov a programátorov, ktorí rozumejú potrebám našich zákazníkov.

Ako to robíme?

 1. ANALYZOVAŤ
  v úzkej spolupráci s kľúčovými užívateľmi

 2. ->

  VYTVORIŤ
  návrh riešenia

 3. ->

  NAPROGRAMOVAŤ
  alebo modifikovať štandardný program

 4. ->

  OTESTOVAŤ
  ..

 5. ->

  UVIESŤ DO PREVÁDZKY
  ...

 6. ->

  PODPOROVAŤ
  v produktívnej prevádzke a prípadne ďalej rozvíjať

Zoznámte sa rollout projekty

Rollout systému SAP je špecifický spôsob nasadenia systému SAP v rámci nadnárodných spoločností Cieľom je dosiahnuť unifikáciu nastavenia, najmä vo finančnej oblasti, výkazníctve prípadne tiež v oblasti logistiky.

Projekt rolloutu systému SAP je najčastejšie robený tímom zahraničných odborníkov, ktorí majú veľmi dobrú znalosť nasadzovaného riešenia. Naša spoločnosť v týchto projektoch obvykle plní funkciu odborného poradcu, ktorý zaisťuje nasledujúce činnosti:

 1. Mapovanie účtov účtové osnovy
 2. Lokalizácia formulárov
  • dodacie listy
  • faktúry
  • objednávky
 3. Lokalizácia reportov
  • finančné
  • controllingové
 4. Nastavenie rozhrania na české banky
 5. Školenie užívateľov v českom jazyku
 6. Podpora zákazníka po produktívnom štarte
 7. Preklady dokumentácie
 8. Komunikácia medzi lokálnym tímom zákazníka a materskej spoločnosti

Zoznámte sa SAP netweaver

Ponúkame realizáciu projektov na báze SAP NetWeaver, teda aplikačnej a integračnej platforme založenej na otvorených štandardoch. Je technologickou základňou pre skupinu firemných aplikácií mySAP Business Suite, pre kompozitné aplikácie, odvetvové riešenia SAP a pre iné aplikácie rôznych výrobcov SW.

SAP NetWeaver integruje informácie a procesy v rámci celej organizácie a všetkých používaných technológií. Posilňuje schopnosť organizácie sa rýchlo adaptovať na zmeny. Zaisťuje spoľahlivú, bezpečnú a škálovateľnú prevádzku aplikácií podporujúcich kritické obchodné procesy, umožňuje spoločnostiam maximalizovať návratnosť investícií do už inštalovaných aplikácií a systému.

Ponúkame komponenty univerzálnej technologickej platformy SAP NetWeaver:

 • SAP Enterprise Portal
  (SAP EP)
 • SAP Web Application Server
  (SAP Web AS)
 • SAP Exchange Infrastructure
  (SAP XI)

Spojte SA S NAMI

 • Loading...